هفت حکایت از بچه ها و حضرت علی (ع)

  ۱۳,۵۰۰ تومان

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  %۱۰ تخفیف

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۸

  افق
  نویسنده مصطفی رحماندوست
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۹۳۲۹۹
  کد دیویی ۲۹۷.۶۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  هفت حکایت از بچه ها و حضرت علی (ع)

  مرد فقیری نزد حضرت علی (ع) رفت تا کمی درددل کند. کودکان این مرد از شاخه ی درخت خرمای همسایه، که به خانه شان راه پیدا کرده بود، خرما می چیدند و این کار سبب عصبانیت مرد همسایه می شد. حضرت علی به نزد مرد همسایه رفت تا به طریقی رضایت او را جلب کند تا اجازه دهد کودکان مرد فقیر روزی چند خرما از درخت بچینند. اما مرد همسایه به هیچ وجه راضی نشد. سرانجام حضرت علی پیشنهاد داد که نخلستان ارزشمندش را با خانه ی کوچک مرد همسایه تعویض کند. مرد همسایه شگفت زده شده بود، پیشنهاد را پذیرفت و دلیل این کار را از حضرت پرسید. امام فرمود: دلم می خواهد کودکان این مرد شاد باشند و بی ترس از درخت، خرما بچینند و بخورند. سپس حضرت علی به پدر کودکان فرمود این خانه را به تو می بخشم به این جا اسباب کشی کن و بگذار کودکانت با خیال راحت خرما بچینند. بگذار این نخل، دل کودکانت را شاد کند. این داستان تحت عنوان به خاطر شادی بچه ها به همراه شش حکایت دیگر در کتاب حاضر به چاپ رسیده است. عناوین دیگر حکایت ها عبارت اند از: انجیر و عسل؛ خنده و خرما؛ دخترک خدمتکار؛ بچه ای که بوی بهشت می داد؛ آرام در کنار پدر؛ و احترام به میهمان.

  کتب دیگر مصطفی رحماندوست
  کتب دیگر انتشارات افق
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی