راه غلبه بر وسواس های جبری با روش خود-یاری
   

  ۳۳۴

  رقعی

  چاپ ۲

  فردوس
  نویسنده تقی عضدی,رابرت ویلسون,ادنا فوا
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۲۰۳۱۷۷
  کد دیویی ۶۱۶.۸۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  راه غلبه بر وسواس های جبری با روش خود-یاری

  این کتاب به معرفی شیوه خودیاری برای درمان وسواس پرداخته است. گرچه وسواس به عنوان یک بیماری روانی با درمان‌های دارویی و روان‌درمانی مورد معالجه قرار می‌گیرد ، اما این کتاب با معرفی روش خودیاری خود بیماران را نیز در درمان بیماری‌شان دخیل می‌کند. نویسندگان کتاب که از کارشناسان برجسته در زمینه وسواس هستند با ارایه این شیوه نوین خودیاری توانسته‌اند تحولی در درمان بیماری وسواس به وجود آورند. کتاب با تعریف وسواس آغاز می‌شود و اشکال مختلف آن معرفی می‌شود ، سپس روش خودیاری برای درمان وسواس در به طور مشروح در چند بخش توضیح داده می‌شود. فرد مبتلا با مراجعه به پرسشنامه ارائه شده در کتاب علایم خود را ارزیابی می‌کند و سپس با انتخاب یکی از برنامه‌های پیشنهادی، کار بر روی آن را آغاز می‌کند.

  کتب دیگر انتشارات فردوس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی