چهار بانوی تاریخ ساز، روایتی از زندگی: فاطمه بنت اسد، نرجس خاتون، هاجر، رابعه عدویه
   

  ۳۶۶

  رقعی

  چاپ ۴

  قدیانی
  نویسنده فرزانه کریمی,زهرا زواریان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۵۳۶۲۰۱۸
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چهار بانوی تاریخ ساز، روایتی از زندگی: فاطمه بنت اسد، نرجس خاتون، هاجر، رابعه عدویه

  تاریخ همواره شاهد زندگی زنان و مردان بزرگی است که نقش و تاثیر به سزایی در سرنوشت بشر داشته اند. کتاب حاضر به سرگذشت چهار بانوی نمونه ـ فاطمه بنت اسد، نرجس خاتون، هاجر، و رابعه عدویه ـ براساس مستندات تاریخی اختصاص دارد. فاطمه بنت اسد (س)، مادر امام علی (ع)، نرجس خاتون (س)، مادر امام زمان (عج)، هاجر (س)، همسر حضرت ابراهیم (ع) و رابعه ی عدویه زنی عارف در قرن دوم هجری و از نخستین کسانی است که به مفهوم عشق الهی پرداخت و واژه ی عشق الهی را قبل از هرکس به وی نسبت می دهند. نگارنده با طرح داستان زندگی معنوی این چهار بانوی گران قدر الگوهایی شایسته را به دیگر زنان عصر حاضر نشان می دهد.

  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی