فلسفه در کلاس درس: پرورش مهارت های فکری دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری
   

  ۹۶

  رقعی

  چاپ ۴

  آوای نور
  نویسنده رون شاو,مراد یاری دهنوی,روح الله حیدری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۴۱۳۱۰۶
  کد دیویی ۳۷۰.۱۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه در کلاس درس: پرورش مهارت های فکری دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری

  فلسفه برای کودکان، قابلیت شناخت، منطق و زبان شناسی آنان را قوی می کند. هم چنین فلسفه شامل رشد شخصی نیز می شود. کودکان بیش تر مشکل را با چشمانی تازه، می بینند و زود درمی یابند که تبدیل دیدگاه های قبلی شان، می تواند نشانه ای از خود اکتساب شده جدید توسط آنان باشد. کتاب حاضر یکی از آثار مفید برای برنامه آموزش فلسفه به کودکان دوره ابتدایی و راهنمایی است. نگارنده در این کتاب مسایل فکری را در قالب داستان کوتاه به دانش آموزان عرضه می کند. عنوان های برخی از داستان ها عبارت اند از: مهربانی: حکایت خرگوش و قورباغه ها؛ همکاری: حکایت چوب ها؛ قضاوت؛ حکایت مورچه و شفیره؛ اعتماد به خود: حکایت چکاوک و جوجه های جوانش؛ و پذیرش خویشتن: حکایت میمون و شتر.

  کتب دیگر انتشارات آوای نور
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی