روان شناسی عزت نفس

  ۸۵,۰۰۰ تومان

   

  ۳۰۴

  رقعی

  چاپ ۹

  نخستین
  نویسنده مهدی قراچه داغی,ناتانیل براندن
  شابک ۹۷۸۹۶۴۶۷۱۶۳۵۳
  کد دیویی ۱۵۵.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  روان شناسی عزت نفس

  هدف این کتاب شناسایی و بررسی جامع مهمترین عواملی است که عزت نفس به آن متکی است. اگر عزت نفس را همان سلامت ذهن بدانیم در این صورت باید گفت کمتر موضوعی را می توان یافت که تا این اندازه بررسی درباره آن فوریت داشته باشد. شرایط پرآشوب زمانه ما ایجاب می کند که خویشی قدرتمند با شناخت روشن از هویت، شایستگی و ارزش خود داشته باشیم. از بین رفتن حمیت فرهنگی، نبود سرمشق های ارزشمند و تغییر و تحول سریع و همیشه حاضر در صحنه زندگی ما را در قطع خطرناکی از تاریخ قرار داده است. عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بیرونی است. منظور از عوامل درونی عواملی است که از درون نشات می گیرد یا خود شخص آن را ایجاد می کند. نقطه نظرها، باورها، اعمال یا رفتار. عوامل بیرونی، همان عوامل محیطی هستند، پیام هایی که کلامی و غیرکلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که بانی و باعث آن پدر و مادر، آموزگاران، اشخاص مهم در زندگی سازمان دهندگان و فرهنگ هستند. 

  کتب دیگر انتشارات نخستین
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی