ترانه های شیرین باباطاهر

  ۲۴,۰۰۰ تومان

   

  ۲۰۰

  رقعی

  چاپ ۵

  پیدایش
  نویسنده داود لطف الله,علی نامور
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۲۳۸۰
  کد دیویی ۸fa۱.۲۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ترانه های شیرین باباطاهر

  معرفی کتاب: مجموعه‌ای شامل سه بخش، نخستین بخش شرح حالی از بابا طاهر ارائه می سازد و او را که هرگز در برابر کسی سرخم نکرد و جز برای دل سوختگان شعری نسرود معرفی می کند. بخش بعدی تعریفی از دوبیتی و موضوعاتی که برای آن برگزیده می شوند مطرح می سازد و آخرین بخش از کتاب، دوبیتی ها و غزلیات نسبت داده شده به باباطاهر را در اختیار مخاطب قرار می دهد. اشعاری به یادگار مانده از دوران گذشته که از منابعی معتبر گزیده شده اند.

  گزیده ای ازکتاب: می گویند باباطاهر خواهرزاده ای داشت منجم. روزی منجم برای یافتن جای ستاره ای مشکل پیدا می کند و به هر کتابی مراجعه می کند چیزی نمی یابد. به سراغ دایی خود می رود که در کوه الوند بود. وقتی به او می رسد، می بیند که نزدیکی قله کوه به رو، روی زمین افتاده و در حال راز و نیاز است. با خودش فکر می کند با اینکه شرع اسلام خوابیدن به این شکل را مکروه دانسته، چرا دایی ام این گونه مشغول راز و نیاز است. بابا فورا افکار او را خوانده و می گوید:« این کراهت در هنگام خواب است. در حالی که من اکنون بیدارم.» بعد با شصت پایش شکلی را روی زمین ترسیم می کند و می گوید:« این هم مقصود تو؛ بگیر و برو.» او هم بی آنکه سخنی گفته باشد جواب مسئله اش را گرفته و می رود.

  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی