حکایت های خواندنی تاریخ بیهقی

  ۴۴,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۴

  رقعی

  چاپ ۷

  پیدایش
  نویسنده حسین فتاحی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۱۵۳۶
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حکایت های خواندنی تاریخ بیهقی

  تاریخ بیهقی به عنوان کتابی تاریخی شناخته شده است.ام در کنار اطلاعات تاریخی،مسائل جغرافیایی.آداب و رسوم اجتماعی،زندگی مردم،روابط آنها....آمده است. تاریخ بیهقی از نظر نثر و به کارگیری تعبیرات و هنر نویسندگی یکی از شاهکارهای ادب فارسی است. این کتاب نه تنها مهمترین سند تاریخی دوران سلطان مسعود غزنوی است.بلکه دقیق ترین مکتوب در نقل جزئیات،وقایع و حوادث آن دوره هم به حساب می آید. 

  کتب دیگر حسین فتاحی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی