حکایت آن اژدها: مجموعه ی ده داستان کوتاه
   

  ۱۶۰

  رقعی

  چاپ ۳

  هاشمی
  نویسنده نادر ابراهیمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۱۹۷۵۲۴
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حکایت آن اژدها: مجموعه ی ده داستان کوتاه

  در سالهای زنده بین هفتاد تا به حال باز کششی به سوی نگارس نوع کوتاه به شیوه یی دیگر در من پیدا شد سرکوب ناپذیر با انگیزه‌ها و هدفهای گوناگون؛ از جمله میل به نوشتن در زمینه جنگ بزرگ تدافعی ما علیه جهان متحد در ستم که حراق حقیر، امر بر این جهان بود

  کتب دیگر نادر ابراهیمی
  کتب دیگر انتشارات هاشمی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی