دنیای دختران

  ۲۹,۰۰۰ تومان

   

  ۱۹۲

  رقعی

  چاپ ۹

  پیدایش
  نویسنده کتایون تجلی,گابی شوستر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۶۶۹۵۶۳۴
  کد دیویی ۳۰۵.۲۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دنیای دختران

  این کتاب همان گونه که از نام و عنوان آن بر می آید،آگاهی های خاصی را که دختران در آغاز رشد و در آستانه ی پا نهادن به مرحله ی پر بار و دشوار جوانی بدان نیاز دارند،در اختیارشان مینهد.آگاهی هایی که ممکن است به خاطر حجب و کمرویی خاص در این رده ی سنی،نتوانند از کسی-حتی نزدیکان خویش-کسب کنند.

  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی