رباعی های شیرین عطار نیشابوری

  ۱۶,۰۰۰ تومان

   

  ۱۳۶

  رقعی

  چاپ ۴

  پیدایش
  نویسنده مسعود علیا
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۲۳۹۷
  کد دیویی ۸fa۱.۲۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رباعی های شیرین عطار نیشابوری

  در این مجموعه، پس از معرفی اجمالی "عطار نیشابوری" شاعر قرن ششم هجری گزیده‌هایی از رباعی‌های او، از کتاب "مختارنامه"، به همراه معنی پاره‌ای از لغات دشوار آن فراهم آمده است. در پایان نیز، فهرستی الفبایی از رباعی‌ها بر اساس حروف آخر رباعی‌ها درج گردیده است. مخاطبان کتاب، نوجوانان هستند.

  کتب دیگر مسعود علیا
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی