کارتوگرافی
   

  ۳۸۰

  رقعی

  چاپ ۹

  موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
  نویسنده سیدجعفر مقیمی,مجید همراه
  شابک ۹۷۸۹۶۴۶۲۴۱۱۵۲
  کد دیویی ۵۲۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  کارتوگرافی

  بشر از دیرباز برای کشف ناشناخته ها و شناسایی محیط زیست خود به کسب اطلاعات از طبیعت می پرداخته است، این کوشش در ابتدا، جنبه رفع نیازهای اولیه را داشت لیکن با پیدایش جوامع و پیچیدگی پدیده های زیستی ابعاد گسترده تری یافت.

  کتب دیگر انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی