سیر حکمت در اروپا: حکمت سقراط و افلاطون
   

  ۱۳۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده محمدعلی فروغی
  شابک ۹۶۴۳۶۳۲۳۴۲
  کد دیویی ۱۰۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  سیر حکمت در اروپا: حکمت سقراط و افلاطون

  کتاب، چاپ دیگری از اثر نامدار محمد علی فروغی است که در یک مجلد و با همان ترتیب پیشین به طبع رسیده است. معرفی و تبیین اجمالی فلسفه از قدیم ترین ایام (درعصر یونان کهن) تا زمان حاضر هدف اصلی نگارنده بوده و بر این اساس در قالب سه دوره مشخص تدوین گردیده است: از زمان باستان تا دکارت (حکمای پیش از سقراط، سقراط و افلاطون و ارسطو، متاخرین از حکمای قدیم، حوزه علمی اسکندریه و دوره رومیان، علم و حکمت در اوایل قرون وسطی، اسکولاستیک، تجدید حیات علم و ادب، فرنسیس بیکن، و دکارت)؛ از آغاز سده هفتم میلادی تا پایان سده هجدهم (حکمای فرانسه در سده هفدهم، اسپینوزا، لایب یتس، و حکمای انیگس در سده های هفدهم و هجدهم، حکمای فرانسه در سده هجدهم، و کانت)؛ از آغاز سده نوزدهم میلادی تا سده حاضر (حکمای آلمان، فرانسه و انگلیس در نیمه اول و دوم سده نوزدهم).

  کتب دیگر محمدعلی فروغی
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی