علوم سیاسی

  ۲۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۳۴۳

  رقعی

  چاپ ۱

  کتاب آوند دانش
  نویسنده مارکوس الگزاندر استیدلمن,حامد میرزابابایی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۲۶۲۰۴۱۷
  کد دیویی ۳۲۰.۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  علوم سیاسی

  کتب دیگر انتشارات کتاب آوند دانش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی