پسران دوزخ فرزندان قابیل
   

  ۱۳۶

  رقعی

  چاپ ۱

  عماد فردا
  نویسنده مجید پورولی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۳۶۰۵۵۳
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پسران دوزخ فرزندان قابیل

  کتاب حاضر، رمانی فارسی است که با زبانی ساده و روان و بیان جزییات لازم نگاشته شده است. داستان با پرداخت مناسب شخصیت ها و توصیف عمیق ترین احساسات و افکار آن ها و همچنین با بیان دقیق جزییات صحنه ها، نگاشته شده و خواننده را با خود همراه می کند. در داستان می خوانیم: «خیلی سخت، واژه ای است که از ترکیب حروف الفبایی به وجود آمده است؛ حروفی که قادر نیستند حق مطلب را ادا کنند و حقیقت یک واقعه را، آن طور که هست، نشان دهند. اصلاً حقیقت یک واقعه هرگز نشان داده نمی شود. حقیقت هر واژه فهمیدنی است».

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی