تندتر از عقربه ها حرکت کن روایت حرکت به سوی یک اتفاق بزرگ

  ۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۳۰۶

  رقعی

  چاپ ۳

  دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)
  نویسنده محمدمجید عمیدی مظاهری,سیده نرگس نظام الدین,بهزاد دانشگر
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۴۱۳۰۳۹
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تندتر از عقربه ها حرکت کن روایت حرکت به سوی یک اتفاق بزرگ

  اگر آمده اید من یک فرمول برایتان بگویمکه با آن فرمول پول دار شوید یا مدیر شوید و اسمش را بگذارید موفقیت، اشتباه آمده اید. اگر فکر می کنید من وردی بلدم که آن را به شما یاد بدهم و شما هم آن را بخوانید و بشوید یکی از بهترین کارآفرین های این کشور وسرمایه تان  در عرض یک دهه، ده ها برابر شود، همین الان بلند شوید و از این سالن بروید؛ چون من فقط می خواهم برای شما یک قصه بگویم.

  کتب دیگر انتشارات دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها)
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی