یادداشت 50 برگ طرح شهید قاسم سلیمانی

  ۳,۴۰۰ تومان

   

  ۰

  رقعی

  چاپ ۱

  نشر
  نویسنده
  شابک ۹۹۸۸۷۱۰۲۹۸۲
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  یادداشت 50 برگ طرح شهید قاسم سلیمانی

  سایز ۱۴*۹ / تک خط/ طرح حاج قاسم/ کاغذ سفید/  جلد گلاسه /  صحافی فنر دوبل/ ۵۰برگ کیفیت اقتصادی

  کتب دیگر انتشارات نشر
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی