آن سلام آشنا
   

  ۱۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شهید کاظمی
  نویسنده حمیدرضا برقعی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۷۱۷۷۷۰۱
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آن سلام آشنا

  این اثر برای گروه سنی کودک سروده شده است و رویکرد دینی و آئینی دارد. اشعار کودکِ این شاعر همان حال و هوایی را دارند که اشعار بزرگسالش دارند با همان عیار شعرهای دیگر او که از همان احساس و معرفت برآمده ‌اند؛ با این تفاوت که زبان کودکانه دارند. معارفی که اگر در جانِ کودک نشینند امید می‌ رود تا سال‌ ها همراه او باشند.

  کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی