54 قصه از کلیله و دمنه18 (جغدی که شاه شد و 3 قصه ی دیگر)

  ۱۸,۰۰۰ تومان

   

  ۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  قدیانی
  نویسنده مژگان شیخی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۸۱۰۰۴۷
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  54 قصه از کلیله و دمنه18 (جغدی که شاه شد و 3 قصه ی دیگر)

  کتب دیگر مژگان شیخی
  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی