فلسفه حقوق

  ۳۸,۰۰۰ تومان

   

  ۲۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده مجید نیکویی,آندره مارمور,سعید عابدی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۷۴۷۷۵۱
  کد دیویی ۳۴۰.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه حقوق

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی