رام کردن خشم سرکش (روش های علمی درک و کنترل عصبانیت)

  ۲۲,۰۰۰ تومان

   

  ۹۸

  رقعی

  چاپ ۱

  خوب
  نویسنده نگار عطائی آشتیانی,فیث جی.هارپر
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۹۸۳۷۰۹
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رام کردن خشم سرکش (روش های علمی درک و کنترل عصبانیت)

  کتب دیگر انتشارات خوب
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی