قمار رمزگشایی از پرونده ایران کنترا مذاکرات تاریخی و فراموش شده ایران و آمریکا در میانه جنگ تحمیلی در دهه 60

  ۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۱۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شهید کاظمی
  نویسنده سیدمحمدمهدی دزفولی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۷۱۷۷۶۵۷
  کد دیویی ۹۷۳.۹۲۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قمار رمزگشایی از پرونده ایران کنترا مذاکرات تاریخی و فراموش شده ایران و آمریکا در میانه جنگ تحمیلی در دهه 60

  کتب دیگر سیدمحمدمهدی دزفولی
  کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی