رام کردن ذهن سرکش (روش های علمی مهار تنش و اضطراب)

  ۳۹,۰۰۰ تومان

   

  ۱۸۴

  رقعی

  چاپ ۱

  خوب
  نویسنده پگاه ملکیان,فیث جی.هارپر
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۹۸۳۸۰۸
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  رام کردن ذهن سرکش (روش های علمی مهار تنش و اضطراب)

  کتب دیگر انتشارات خوب
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی