فرایند رابطه

  ۴۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۰۳

  رقعی

  چاپ ۱

  ترنگ
  نویسنده تیل سوان,پریسا ابن یامینی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۶۸۳۶۳۰
  کد دیویی ۱۰۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فرایند رابطه

  تمام دردهای دنیا با نوعی از جدایی آغاز می شود. به دنیا آمدن و ورود ما به این جهان با جدایی همراه است؛ جدایی از اصل ما، ذات ما، مادر ما، خود ما، جدایی از آنچه می ترسیم، جدایی از آنچه دوستش داریم، این جدایی ها ادامه پیدا می کند تا وقتی که خودمان را جدا و در عمق درد تنهایی می یابیم؛ اما راه ما با جدایی آغاز شده است تا بتوانیم راهی برای بازگشت به رابطۀ خود پیدا کنیم.
  منشأ پیدایش تمام دردها و لذت ها در این جهان نوعی از جدایی و وحدت بوده است. اصلی ترین رنجی که بشر بر روی این سیاره تجربه می کند این است که با وجود میلیاردی انسان بر روی زمین همچنان هر یک از ما احساس می کنیم که از هر چیزی که به عنوان «دیگری» می بنیم جدا شده ایم. این درد قطع رابطه در کل سیارۀ زمین همانند سرطان پخش شده است.
  رابطه را می توان به عنوان پیوند با چیز دیگری در نظر گرفت. رابطه در هر مرحله ای از زندگی ما وجود دارد. می توان از لحاظ فکری، احساسی، فیزیکی و یا انرژی با چیزی پیوند داشت. وقتی قطع رابطه می کنیم، پیوندمان را با فرد دیگری در هر مرحله ای، اگر همۀ مراحل نباشد، قطع می نماییم.

  کتب دیگر انتشارات ترنگ
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی