الفاظ و اشیا (باستان شناسی علوم انسانی)

  ۸۷,۰۰۰ تومان

   

  ۵۱۲

  رقعی

  چاپ ۱

  ماهی
  نویسنده فاطمه ولیانی,میشل فوکو
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۰۹۲۹۱۸
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  الفاظ و اشیا (باستان شناسی علوم انسانی)

  کتب دیگر انتشارات ماهی
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی