مغز جنسیت زده (علم نوین اعصاب علیه باورهای غلط درباره ی مغز زنان)

  ۸۰,۰۰۰ تومان

   

  ۵۳۰

  رقعی

  چاپ ۱

  خوب
  نویسنده رضا اسکندری آذر,جینا ریپون
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۹۸۳۴۹۵
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مغز جنسیت زده (علم نوین اعصاب علیه باورهای غلط درباره ی مغز زنان)

  کتب دیگر انتشارات خوب
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی