تغییرات اقلیمی و حقوق بشر (از منظر بین المللی و حقوق تطبیقی)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

   

  ۵۹۷

  رقعی

  چاپ ۱

  علمی و فرهنگی
  نویسنده علیرضا گودرزی,اتاویو کیریکو،مولود بومقار
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۳۶۸۳۵۳
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تغییرات اقلیمی و حقوق بشر (از منظر بین المللی و حقوق تطبیقی)

  کتب دیگر انتشارات علمی و فرهنگی
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی