ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی

  ۴۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴۸

  رقعی

  چاپ ۱

  سوره مهر
  نویسنده مجید سلیمانی ساسانی,دیگران,الیزا سرافینلی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۰۳۳۲۶۰۰
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی

  کتب دیگر انتشارات سوره مهر
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی