مدیریت بازاریابی

  ۴۷,۰۰۰ تومان

   

  ۳۲

  رقعی

  چاپ ۰

  میلکان
  نویسنده علیرضا رضایی شریف
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۸۱۲۶۲۳
  کد دیویی ۶۵۸.۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  مدیریت بازاریابی

  کتب دیگر علیرضا رضایی شریف
  کتب دیگر انتشارات میلکان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی