کسب و کار خرده فروشی for dummies

  ۱۷۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۰۰

  رقعی

  چاپ ۲

  کتاب آوند دانش
  نویسنده سیدمحمدکاظم عزیزی,طاهره صباغیان,سارا یوسفی,ریک سگل
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۶۶۱۵۵۳
  کد دیویی ۶۵۸.۸۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  کسب و کار خرده فروشی for dummies

  کتب دیگر انتشارات کتاب آوند دانش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی