امر به معروف و نهی از منکر احزاب

  ۲۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  شهید کاظمی
  نویسنده حسن ابراهیم زاده
  شابک ۹۷۸۶۰۰۸۸۵۷۷۲۳
  کد دیویی ۲۹۷.۳۷۷۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  امر به معروف و نهی از منکر احزاب

  معرفی کتاب: حسین ابراهیم زاده که سالیان متمادی در زمینه جریان شناسی و مطالعات و تالیفات سیاسی و اجتماعی شهره بوده و آثار گوناگون قلمی وی مورد استفاده اندیشمندان و فرهیختگان جوان این مملکت است، بنا بر احساس ضرورت اقدام به تالیف کتاب حاضر کرده است.این اثر همچنان که از نامش پیداست، در زمینه امر به معروف و نهی از منکر احزاب سیاسی، مطلب ازنده ای را با الهام از متون دست اول دینی به رشته تحریر در آورده که مطالعه آن، نگاه نو و به روزی را نسبت به فریضه کم نظیر امر به معروف و نهی از منکر به مخاطب می بخشد.

  گپزیده ای ازکتاب:امر به معروف و نهی از منکر در اسلام را می توان به نخ تسبیحی تشبیه کرد که اصول حاکم بر فعالیتها و زندگی سیاسی و اجتماعی که در اسلام به آن اشاره شده است و باید با رویکرد مومنانه تعریف کرد، به وجود آن بستگی دارد.
  هرگونه بی توجهی به این اصل، به فروپاشی و گسستگی اصولی می انجامد که حیات فردی و اجتماعی مومنانه به موجودیت آن وابسته است. به همین دلیل است که اگر یک جریان و یا حزب و دسته سیاسی نسبت به این اصل حاکم بی توجهی نشان دهد، نباید در خروج وی از مدار اسلام و انصاف تردید کرد. به همین دلیل است عناصر وابسته به این جریانها و احزاب، نوعا در مناظرات سیاسی خود به شدت از طرح مبانی اسلام و سخن گفتن از مبناها پرهیز و خود و جامعه را سرگرم جزئیاتی می کنند که آنان را به اهداف و سیاستهای خود نزدیک می کند.

  کتب دیگر حسن ابراهیم زاده
  کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی