نی نی و مهندسی سازه

  ۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۰

  سفید سار
  نویسنده روت اسپایرو,آیرین چان,مرجان یوسف زاده شبستری
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۴۵۸۱۰۸
  کد دیویی دا۶۲۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نی نی و مهندسی سازه

  کتب دیگر انتشارات سفید سار
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی