جامه پیامبر

  ۱۲,۰۰۰ تومان

   

  ۱۱۰

  رقعی

  چاپ ۰

  آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر
  نویسنده مهدی مسائلی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۵۹۳۰۹۳
  کد دیویی ۲۹۷.۰۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جامه پیامبر

  آنچه در ظاه،ر مبلغان دینی را از دیگر مردم متمایز می کند لباس متفاوت آن هاست. شناخت صحیح نسبت به کارکردهای این لباس می تواند نگاه ها را به روحانیت تغییر دهد.

  کتب دیگر مهدی مسائلی
  کتب دیگر انتشارات آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی