پرسشگری سقراطی در روان درمانی و مشاوره

  ۶۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۳۳

  رقعی

  چاپ ۰

  اسبار
  نویسنده ع‍ل‍ی ص‍اح‍ب‍ی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۹۶۴۹۰۱۵
  کد دیویی ۶۱۶.۸۹۱۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پرسشگری سقراطی در روان درمانی و مشاوره

  کتب دیگر ع‍ل‍ی ص‍اح‍ب‍ی
  کتب دیگر انتشارات اسبار
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی