۵۰واقعیتی که جهان را باید تغییر کنند

  ۶۰,۰۰۰ تومان

   

  ۳۷۷

  رقعی

  چاپ ۰

  نگاه معاصر
  نویسنده جسیکا ویلیامز,غ‍لام‍ع‍ل‍ی ک‍ش‍ان‍ی,م‍ص‍طف‍ی م‍ل‍ک‍ی‍ان
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۱۸۹۹۳۴
  کد دیویی ۳۰۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ۵۰واقعیتی که جهان را باید تغییر کنند

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی