تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: شکل گیری و شکوفایی

  ۴۵,۰۰۰ تومان

   

  ۸۸

  رقعی

  چاپ ۱

  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
  نویسنده پروانه عروج نیا,مریم رفیعی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۷۹۳۶۵۴
  کد دیویی ۲۹۷.۸۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: شکل گیری و شکوفایی

  در این کتاب نگارندگان سعی کرده اند تاریخ عرفان اسلامی در ایران و سرگذشت جماعت ها و گروه های عرفانی و اهل معنا را به قدر توان روشن کنند. کتاب حاضر کوششی است برای معرفی جریانات معنوی - عرفانی مختلف در ایران از ابتدای شکل گیری آن ها تا پایان سده پنجم و متمایز ساختن آن ها از تصوف، یعنی جریانی که در سده پنجم به اوج و شکوفایی خود رسیده و البته در سیر پرفرازونشیب خود هم جهات مثبت داشته است و هم جهات منفی.

  کتب دیگر انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی