فرهنگ بان 3 (فصلنامه فرهنگی و هنری)

  ۳۵,۰۰۰ تومان

   

  ۳۱۰

  رقعی

  چاپ ۱

  بان
  نویسنده ر هر دوره اثرپذیری ها هم به رونق آن آثار در سطح جهان بستگی داشت,هم به باورهای روشنفکری مسلط بر فضای ادبی,سیاسی ایران. از این رو، ترجمه برخی آثار با گرایش های مسلکی ادوار مختلف تاریخ معاصر ربط یافته است. زیرا ما، بر خلاف کشورهای اروپایی، سبک های ادبی جدید را به ترتیب تاریخ پیدایش آن ها تجربه,تمرین نکرده ایم بلکه در هر مرحله، به اقتضای وضع زمانه,گرایش های روشنفکری، به یک سبک بیش از دیگر سبک ها توجه نشان داده ایم. در زمینه ادبیات داستانی، تاثیرپذیری ها به رشد خود ویژه داستان نویسی بومی هم مربوط می شود؛ یعنی هر چه دانش نویسندگان ما از صناعت های تازه ادبی بیشتر شده,آنان با خودآگاهی بیشتری داستان نوشته اند،,به کار نویسندگان هنرمندتری توجه کرده اند -نویسندگانی که بر توان آن ها برای کندوکاو در افکار
  شابک ۹۷۸۲۰۰۰۷۸۹۶۱۱
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فرهنگ بان 3 (فصلنامه فرهنگی و هنری)

  کتب دیگر انتشارات بان
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی