پیامبر رحمت: مجموعه داستان
   

  ۳۶

  رقعی

  چاپ ۱

  دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  نویسنده دنیا احمدبابوری,معصومه علیزاده صدقیانی,سپیده شیخلو
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۳۰۹۵۰۲
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پیامبر رحمت: مجموعه داستان

  معرفی کتاب: کتاب حاضر به روایت داستان های شیرین و خواندنی از پیامبر و اصحابش بیان می کند.

  گزیده ای ازکتاب: یک بار هم نشده بود نمازت قضا شود اما حالا نه می توانستی به مسجد بروی و نه به خانه برگردی. دو ساعتی می شد که همان طور آواره وسط کوچه نشسته بودی و اشک می ریختی. صدای افرادی را از ته کوچه شنیدی اما دیگر هیچ چیز برایت مهم نبود. همان طور بی تفاوت به نشستن ادامه دادی. مردم با نگاه های متعجب و بیخیال از کنارت رد می شدند مثل کسانی که به گدایی خیره شده باشند. اما تو که تقصیری نداشتی. فقط گمشده ای بودی که همه چیز برایش تیره و تار بود. ناگهان صدایی از پشت تو را به خودت آورد: پدر جان پدر جان! سال ها می شد که کسی تو را به این مهربانی صدا نکرده بود.

  کتب دیگر انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی