حقوق اداری

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۲۰

  رقعی

  چاپ ۰

  نگاه معاصر
  نویسنده ناصر سلطانی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۷۰۲۸۰۷۲
  کد دیویی ۳۴۲.۵۵۰۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حقوق اداری

  کتب دیگر ناصر سلطانی
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی