هنر صلح

  ۵۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۱۶

  رقعی

  چاپ ۰

  افکار جدید
  نویسنده موریهی اوشیبا,آرش راسی,محمدمهدی کهربی
  شابک ۹۷۸۶۲۲۶۳۷۴۲۱۷
  کد دیویی ۷۹۶.۸۱۵۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  هنر صلح

  چنین آموزه‌هایی الهام بخش، گواه آن هستند که راه واقعیِ جنگجو ریشه در نوع‌دوستی، خرد، شجاعت و عشق به طبیعت دارد.»
  موریهه اوئه شیبا (Morihei Ueshina) پایه گذارِ هنرِ رزمیِ محبوبِ ژاپنی به نام «آی کی دو» (Aikido) یا «هنر صلح»، شیوه ای عاری از خشونت برای نیل به پیروزی ارائه می دهد، که نقطه مقابلِ قابل قبولی برای آثاری بنام همچون «کتاب پنج حلقه» (Rings The Book of Five) اثر موساشی (Musashi) و «هنر رزم» (The Art of War) اثر سان تزو (Sun Tzu) است.
  ویراستار کتاب، جان استیونس (John Stevens)، یک راهب ذن، مربی آی کی دو و نویسنده کتاب های بسیاری چون «آی کی دو: راه هماهنگی» (Aikido: The Way of Harmony) است.

  کتب دیگر انتشارات افکار جدید
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی