آشناسس با هنر دقیق خواندن براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی
   

  ۱۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  اختران کتاب
  نویسنده پیام یزدانی,ریچارد پل,لیندا الدر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۰۷۱۸۰۷
  کد دیویی ۱۵۳.۴۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آشناسس با هنر دقیق خواندن براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی

  کتب دیگر انتشارات اختران کتاب
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی