پیامبر (میانسالی 1)

  ۱۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴۰

  رقعی

  چاپ ۱

  آستان قدس رضوی
  نویسنده نقی سلیمانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۲۲۱۰۶۸
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پیامبر (میانسالی 1)

  قصه زندگی حضرت محمد (ص) با نزول آیه های قرآن شکل می گیرد. با هر آیه در طول سال های وحی، قرآن به حالات، شخصیت و حوادثی که بر پیامبر می گذشته، اشاره های ضمنی یا مستقیم دارد، که این، خود سرنخ هایی برای یافتن وقایع طول زندگی پیامبر و روش او به دست می دهد. رمان پیش رو تلاشی است در این جهت که بر محور قرآن تدوین شده است. مجموعه قصه های قرآنی به زندگی پیامبرانی می پردازد که نام آن ها در قرآن آمده است.

  کتب دیگر نقی سلیمانی
  کتب دیگر انتشارات آستان قدس رضوی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی