جای من را پیدا کن!(جلد اول)

  ۱۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۱

  شورا
  نویسنده فرناز فروغی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۷۵۷۹۶۷۱
  کد دیویی ۷۹۳.۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جای من را پیدا کن!(جلد اول)

  اثری است از فرناز فروغی به چاپ انتشارات شورا. کتاب حاضر مناسب برای گروه سنی “الف” و “ب” دربردارندۀ تصاویر بزرگ رنگی جالبی است که هرکدام به یک موضوع توجه دارند، کودکان با دقت و مشاهده در این تصاویر باید تصاویر کوچک پایین صفحه را در شکل پیدا کنند و از این طریق مهارت دیدن در آن ها تقویت می شود؛ همچنین گفت و گو درباره مفاهیم و موضوعات هر تصویر بطور غیرمستقیم مهارت “سخن گفتن” در کودکان را افزایش می دهد.

  کتب دیگر فرناز فروغی
  کتب دیگر انتشارات شورا
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی