فرمانده مسعود: به روایت ۳۳ نفر از نزدیکان، دوستان و همرزمانش
   

  ۵۶۳

  رقعی

  چاپ ۰

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
  نویسنده ژی‍لا ب‍ن‍ی ی‍ع‍ق‍وب
  شابک ۹۷۸۶۰۰۲۵۳۵۲۸۳
  کد دیویی ۹۵۸.۱۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فرمانده مسعود: به روایت ۳۳ نفر از نزدیکان، دوستان و همرزمانش

  معرفی کتاب: اینجا آغاز دره‌ی پنجشیر است...
  کارم را برای تهیه‌ی کتاب «فرمانده مسعود» در سال 1381 آغاز کردم و پنج سال پی‌در‎پی، یعنی تا سال 86، گفتگوهایم را درباره‌ی مسعود در افغانستان پی گرفتم. بنا بر دلایل شخصی که برخی مخاطبان از آن باخبرند سفرهایم به افغانستان تا سال 1395 متوقف شد و از سال 95 تا 97 در چند سفر پی‌در‌پی به کابل، پنجشیر و مزار شریف انجام مصاحبه‌هایم را با نزدیکان و همرزمان مسعود پی گرفتم. مصاحبه‌ها طی یازده سفر انجام شده است.
  این کتاب درباره‌ی زندگی احمد شاه مسعود است...

  گزیده ای ازکتاب: سؤال شما هم آسان و هم سخت و هم جالب است، مثلاً اینکه احمد‌شاه مسعود تحول پیدا کرده آسان است؛ اما اینکه چگونه تحول پیدا کرده، سخت است. فکر می‌کنم درکش از شرایط، آرام‌آرام بیشتر و همه‌جانبه‌تر می‌شد؛ به‌عنوان مثال دوران جهاد درک عمیقی از این داشت که جهاد چگونه پیش برود اما از لحاظ سیاسی و ساختار سیاسی آینده افغانستان برای دوران بعد از جهاد فکری نکرده بود؛ چراکه به قول خودش رهبرهای دیگر در پیشاور هستند و آن‌ها تصمیم می‌گیرند و بر این باور بود که آنها برای بعد از جهاد برنامه دارند و خود او دربارۀ آن فکر نکرده بود و علاقه‌مند بود که بعد از پیروزی برای ادامه تحصیل به دانشگاه برود و یک شغل آزاد داشته باشد؛ اما اواخر مقاومت این گونه نبود و کلاً می‌خواست که افغانستان را بسازد

  کتب دیگر انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی