ماه تنها در آسمان می گردد (داستان زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی)
   

  ۱۳۸

  رقعی

  چاپ ۲

  دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  نویسنده فریبا کلهر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۷۶۴۷۸۳
  کد دیویی ۱۸۹.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ماه تنها در آسمان می گردد (داستان زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی)

  به شهادت تاریخ، تمدن اسلامی ارزنده‌ ترین سهم را در غنای اندیشه و پیشبرد تمدن بشر داشته است. سهم نخبگان و برجستگان مسلمان در این زمینه به قدری چشمگیر است که چشم‌ پوشی از آن مانند انکار خورشید در روزی آفتابی است. در این میان، به ویژه، بیشترین سهم را ایرانیان داشته ‌اند؛ و نگاهی اجمالی به خطوط تمدن اسلامی، این نکته را به اثبات می ‌رساند. فلسفه، طب، ریاضیات، عرفان، تاریخ، ادبیات و... بیشترین تجلی خود را مدیون ایرانیان است. معرفی این بزرگان تمدن‌ ساز به نسل جدید، یکی از رسالت‌ های بزرگ اندیشمندان و هنرمندان است. دفتر نشر فرهنگ اسلامی بر آن شده است تا با نشر داستان زندگی این بزرگان، پیشگام و آغازگر این رسالت بزرگ فرهنگی باشد.

  کتب دیگر فریبا کلهر
  کتب دیگر انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی