حواستو جمع کن - جلد بیستم مشاغل و فعالیت ها آشنایی با فعالیت ها، محل کار و وسایل کار

  ۱۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۰

  ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  نویسنده ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری,مهیار قلمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۹۹۷۰
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حواستو جمع کن - جلد بیستم مشاغل و فعالیت ها آشنایی با فعالیت ها، محل کار و وسایل کار

  کتاب حاضر، تصاویری از شغل های مختلف را طراحی کرده است، که کودکان همزمان با رنگ آمیزی آن با شغل ها آشنا می شوند.

  کتب دیگر انتشارات ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی