حواستو جمع کن - جلد نوزدهم نوشتن اعداد 1 تا 10 آموزش ترکیب اعداد - اعداد قبل و بعد

  ۱۸,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۰

  ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  نویسنده ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری,مهیار قلمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۹۹۶۳
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حواستو جمع کن - جلد نوزدهم نوشتن اعداد 1 تا 10 آموزش ترکیب اعداد - اعداد قبل و بعد

  کتاب حاضر، همراه با رنگ آمیزی به کودکان کمک می کند تا اعداد را بیاموزند، هم بتوانند بنویسند و هم بشمارند.

  کتب دیگر انتشارات ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی