حواستو جمع کن - جلد هجدهم تطابق و الگو برداری تقویت درک فضایی

  ۱۸,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۰

  ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  نویسنده ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری,مهیار قلمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۹۹۵۶
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حواستو جمع کن - جلد هجدهم تطابق و الگو برداری تقویت درک فضایی

  کتاب حاضر، با طراحی نقطه چین و رسم الگو، فضای تمرین را برای کودکان فراهم کرده است. این تمرینات کمک می کند تا درک فضایی بچه ها تقویت یابد.

  کتب دیگر انتشارات ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی