حواستو جمع کن - جلد هفدهم مهارت های خواندن و نوشتن حروف نویسی، مصوت ها و صامت ها و ترکیب آنها

  ۱۸,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۰

  ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  نویسنده ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری,مهیار قلمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۹۹۴۹
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حواستو جمع کن - جلد هفدهم مهارت های خواندن و نوشتن حروف نویسی، مصوت ها و صامت ها و ترکیب آنها

  کتاب حاضر، فضایی را برای بچه ها فراهم کرده است تا بتوانند به خوبی و آسانی حروف الفبا را بخوانند، بنویسند و تمرین کنند.

  کتب دیگر انتشارات ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی