حواستو جمع کن - جلد پانزدهم آمادگی برای لوح نویسی

  ۱۸,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۰

  ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  نویسنده ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۹۹۲۵
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حواستو جمع کن - جلد پانزدهم آمادگی برای لوح نویسی

  کتاب حاضر، با طراحی فضایی برای تمرین کودکان، به آنها جهت آمادگی لوح نویسی و نوشتن حروف الفبا کمک می کند.

  کتب دیگر ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری
  کتب دیگر انتشارات ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی