حواستو جمع کن - جلد چهاردهم نقطه چین های تصویری

  ۱۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۴

  رقعی

  چاپ ۰

  ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  نویسنده ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۷۹۹۱۸
  کد دیویی ۳۷۲.۲۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حواستو جمع کن - جلد چهاردهم نقطه چین های تصویری

  کتاب حاضر، با طراحی نقطه چین تصاویر مختلف به بچه کمک می کند تا شکل های مختلفی را بتوانند رسم کنند.

  کتب دیگر ف‍ه‍ی‍م‍ه س‍ی‍دن‍اص‍ری
  کتب دیگر انتشارات ذک‍ر ، ک‍ت‍اب‍ه‍ای ق‍اص‍دک
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی